In our School you can

learn

how to play a piano

the best singing technique

Education Learning Courses ABOUT US COURSES

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP

Vườn Dế Mèn với 05 cơ sở đào tạo nghệ thuật hiện đại, chuyên nghiệp có mặt trên các Quận tại Thành phố Đà Nẵng

GIÁO VIÊN KINH NGHIỆM

Với đội ngủ giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, tốt nghiệp các trường Âm nhạc / Học viện trực tiếp giảng dạy.

GIÁO TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

Các giáo trình chuẩn quốc tế và biên soạn của hội đồng chuyên môn Dế Mèn.

12 COURSES

Tìm khóa học

Our Courses

The Best In Our School

Our Teachers

Best Chef In Our School

Thầy Du Bảo

GV GUITAR

GIÁO VIÊN GUITAR

VIEW PROFILE

Cô Nguyên Thảo

GV PIANO

GIÁO VIÊN PIANO

VIEW PROFILE

Cô Khánh Nhi

GV MC

VIEW PROFILE

Cô Minh Nguyệt

GV MC

VIEW PROFILE

15

GIÁO VIÊN

100

CUSTOMERS

47

KHÓA HỌC

97

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

Câu chuyện Vườn Dế Mèn

Theo dõi bảng tin của Vườn